Beschuldigingen bank van fraude is smaad

Geplaatst op: 06 augustus 2016

Beschuldigingen van RBS Bank van fraude levert smaad op nu deze beschuldiging niet op voldoende feitelijke grondslag berust en onnodig denigrerend is  (Rb Groningen, 26 september 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8427).

Lees meer >


Steeds herhalen van beschuldigingen is smaad

Geplaatst op: 06 augustus 2016

Wanneer steeds opnieuw dezelfde beschuldigingen worden geuit, kan dit smaad opleveren. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Arnhem, 26 januari 2007, ECLI:NL:RBARN:2011:BP5117.

Lees meer >


Beschuldigingen van politie(agent) is smaad

Geplaatst op: 05 augustus 2016

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam, 31 mei 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:3244 gaat het om smaad en smaadschrift tegen politie door verdachte wiens zoon in politiecel is overleden na aanhouding. De verdachte heeft zich structureel negatief uitgelaten over een politieagent en de politie in het algemeen en heeft daarbij verschillende beschuldigingen geuit. De rechtbank oordeelt dat de smadelijke uitlatingen ernstig zijn en veroordeelt de verdachte tot een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden.

Lees meer >


Beschuldiging ‘broodfokker’ is smaad

Geplaatst op: 03 augustus 2016

Het recht om vrijelijk zijn mening te uiten vindt zijn begrenzing in het geval daarmee iemands eer en goede naam op onrechtmatige wijze wordt aangetast. Gedaagde heeft zich op verschillende websites op internet suggestief en grievend uitgelaten over eisende partijen, die houder zijn van een geregistreerde hondenkennel. Zij heeft hen ervan beschuldigd‘broodfokkers’ te zijn. Deze beschuldigingen berustten op vermoedens die gedaagde had. Het begrip ‘broodfokker’ is volgens de kantonrechter naar algemeen aanvaarde maatstaven een negatief begrip. Gedaagde is deze mening ook toegedaan en heeft de uitlating ook op deze manier bedoeld. De kantonrechter is hierdoor van mening dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eisende partijen. Dit geldt te meer nu de uitlatingen op internet hebben plaatsgevonden, hetgeen voor een wijde verspreiding kan zorgen en daardoor een grote impact heeft. Hieruit volgt dat het recht van eisende partijen op bescherming van eer en goede naam dient te prevaleren boven het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting (rechtbank Breda, 6 december 2007, ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6447).

Lees meer >


Beschuldiging van diefstal door werkgever

Geplaatst op: 03 augustus 2016

In de uitspraak van de rechtbank Leeuwarden, 12 december 2007, ECLI:NL:RBLEE:2007:BC0120 werd een schoonmaker ongefundeerd van diefstal beschuldigd door het bedrijf waar hij zijn werkzaamheden verricht. De schoonmaker werkte bij een bedrijf (Nivo) dat weer door Arriva werd ingehuurd. De schoonmakers hadden ook tot taak het tanken van de bussen. Op een dag is er een melding bij Arriva binnengekomen dat de schoonmaker dieselolie vanuit huis zou verkopen en dat die diesel van Arriva afkomstig zou zijn. Door een bedrijfsrecherchebureau werden camera’s opgehangen, maar die werden ontdekt en ook gestolen. Arriva beschuldigt de schoonmaker ook van de diefstal van die camera’s. De schoonmaker bleef ontkennen. Uiteindelijk kon Arriva de beschuldiging niet hard maken. De vordering tot rectificatie werd door  de rechter toegewezen.

Lees meer >


Geplaatst op: 27 juli 2016

In de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland, 29 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5816 gaat het om een moeder die door haar ex ervan beschuldigd wordt verantwoordelijk te zijn voor de dood van hun jongste kind. De uitingen worden door de ex geplaatst op social media (o.a. Facebook). Moeder vordert verwijdering en een verbod op het plaatsen van dat soort beschuldigingen. De rechtbank stelt de moeder in het gelijk.

Lees meer >


Beschuldiging door politicus is geen smaad

Geplaatst op: 24 juli 2016

Beklagzaak van een accountant tegen een gemeenteraadslid die onjuiste en diskwalificerende uitlatingen over hem gedaan zou hebben in een brief aan het bestuur. Aangezien het gemeenteraadslid de brief op internet heeft geplaatst, komt hem geen beroep op immuniteit toe. Het hof moest oordelen over de verhouding tussen het recht op vrije meningsuiting versus het recht op bescherming van iemands eer en goede naam. Het hof heeft eerst vastgesteld dat het recht op vrije meningsuiting, zeker in een politiek debat, zwaarder weegt dan het andere recht. Dat kan slechts anders zijn als de politicus buitengewoon onzorgvuldig is opgetreden jegens een ander die zich in zijn eer en goede naam voelt aangetast, temeer nu de diskwalificerende uitlatingen waren gebaseerd op openbare bronnen, nl. afkomstig van internet. Het hof heeft weliswaar vastgesteld dat het gemeenteraadslid in sommige opzichten onzorgvuldig heeft gehandeld in de weergave van de internetberichten, maar dat de mate van onzorgvuldigheid niet zodanig was dat daarmee de vrijepolitieke meningsuiting als algemeen belang het onderspit moest delven ten opzichte van het individuele recht op eer en goede naam. Het beklag van de accountant werd daarom afgewezen (Gerechtshof Amsterdam, 21 juli 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD9027)

Lees meer >


Valse beschuldiging pedofiel

Geplaatst op: 24 juli 2016

In een uitspraak van het gerecht in eerste aanleg van Aruba, van 14 november 2012, ECLI:NL:OGEAA:2012:BY4616 ging het om de beschuldiging van een politicus van een ander dat die een pedofiel zou zijn. In een radiouitzending heeft de minister een ander voor pedofiel uitgemaakt. Gezegd zou zijn:

“dat mijnheer [eiser] blijft insinueren dat er corruptie is en ik zeg dat mijn antwoord op dit is: “het is dezelfde waarheid als de insinuaties dat mijnheer [eiser] pedofiel is …. Er zijn aanhoudende geruchten dat dat het geval is. Dat er gevallen zijn van pedofilie, persisterende geruchten die constant sterker worden. En wat ik in mijn artikel heb gezet is: zeg me met wie je omgaat en ik zeg je wie je bent. En we weten allemaal dat er personen rond mijnheer [eiser] zijn die veroordeeld zijn of er mee weggekomen zijn terzake pedofilie…. ik kan hem ook betichten dat hij met mensen omgaat die zich aan pedofilie schuldig hebben gemaakt en geruchten zijn aanhoudend dat er zijn zoals hij zelf heeft aangehaald, dat de korps bestaat waar hij is geweest…. Maar het feit is dat hij een pathologische leugenaar is.”</i>”

Lees meer >


Verbod om klusjesman te beschuldigen van moord

Geplaatst op: 24 juli 2016

In de Puttense moordzaak beschuldigt Maurice de Hond steeds de klusjesman van de moord. De klusjesman vordert nu een verbod om hem nog langer te beschuldigen van moord. De rechter wijst het verzochte verbod toe (Rb Amsterdam, 22 december 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AZ5082).

Lees meer >


Kritiek op justitieel onderzoek; beschuldigen klusjesman

Geplaatst op: 23 juli 2016

Kritiek op een onderzoek dat de politie heeft verricht, is altijd toegelaten. Het is echter niet toegelaten om een ander te beschuldigen van moord, zonder dat hiervoor voldoende bewijzen bestaan. Bij de vraag of beschuldigingen kunnen worden aangemerkt als smaad gaat het steeds om een afweging van de verschillende belangen. Enerzijds is dat het algemeen belang dat kan zijn gediend met het zonder terughoudendheid bekritiseren van de waarheidsvinding in een strafzaak en anderzijds het belang van een gewone burger om te worden beschermd tegen herhaalde beschuldigingen van een ernstig misdrijf. In de uitspraak van de Hoge Raad van 14 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0287 oordeelde dat het herhaald beschuldigen van de klusjesman door Maurice de Hond in de Puttense moordzaak smaad oplevert.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden