Verspreider persbericht veroordeeld voor smaadschrift

Geplaatst op: 23 juli 2016

Het hof veroordeelt verspreider van persbericht voor smaadschrift. Naar het oordeel van het hof draagt de inhoud van het persbericht niet bij aan enig publiek debat en is met het persbericht geen rechtens te beschermen belang gediend. Het hof verwerpt het beroep op de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in art. 10 EVRM (Gerechtshof Amsterdam, 23 november 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4125).

Lees meer >


Door huurdersvereniging aangekaarte mistanden is smaad

Geplaatst op: 23 juli 2016

In een conflict tussen een huurdersvereniging en de woningbouwvereniging worden verschillende misstanden aan de kaak gesteld. De wijze waarop de misstanden naar buiten worden gebracht en ook de inhoud (op de persoon) van de berichten, maakt dat de rechtbank de berichten als smaad aanmerkt. Van belang hierbij is ook dat de beschuldigingen onvoldoende concreet zijn (Rb roermond, 1 juni 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BR3094).

Lees meer >


Beschuldiging ‘pedofiel’ is smaad

Geplaatst op: 22 juli 2016

Een beschuldiging als ‘pedofiel’ zal vrij snel als smaad worden aangemerkt, nu dit een ernstige aantasting van iemands eer en goede naam oplevert. In de uitspraak van het gerechtshof Arnhem, 9 september 2008, ECLI:NL:GHARN:2008:BF7596 ging het om een voorzitter van een politieke partij die een andere etiketteerde als pedofiel. Volgens het gerechtshof ging dat te ver en was er sprake van een strafbare smaad.

Lees meer >


Beschuldiging nalatigheid is geen smaad

Geplaatst op: 22 juli 2016

Een burgemeester die een brandpreventieambtenaar ervan beschuldigd nalatig te zijn geweest, maakt zich nog niet direct schuldig aan smaad. Het lijkt er wel op dat dit echt een grensgeval is.
Het gaat in deze zaak om een beklag ex artikel 12 Sv. tegen het uitblijven van een vervolging. De strafzaak was voorwaardelijk geseponeerd (Gerechtshof Amsterdam, 3 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:6153).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden