Vorderingen bij smaad en laster

Een slachtoffer van smaad of smaadschrift kan in een Nederlandse civiele actie de volgende vorderingen doen:

  1. Vergoeding van de door hem geleden materiële schade;
  2. Vergoeding van de door hem geleden onstoffelijke schade;
  3. De verklaring voor recht dat de uitlatingen onrechtmatig c.q. beledigend zijn; (niet in kort geding mogelijk!)
  4. Een verbod van het doen of herhalen van de mededelingen,
  5. Een verplichting om de gewraakte uitlatingen te verwijderen
  6. Publicatie van het vonnis of van een rectificatie.

Dwangsommen

Bij het verbod, de verplichting om uitlatingen te verwijderen en het plaatsen van een rectificatie kan ook worden bepaald dat een dwangsom wordt verbeurd indien de gedaagde partij zich niet aan de uitspraak van de rechter houdt.

Strafrechtelijke aangifte bij smaad en laster

Daarnaast kan een slachtoffer uiteraard ook aangifte doen van smaad of laster bij de politie. De verdachte kan dan eventueel strafrechtelijk worden vervolgd.

Verwijdering gegevens van Google

Voor het verwijderen van gegevens van Google is het arrest EHRM 13 mei 2014, ECLI:EU:C:2014:317 van belang dat bepaalt dat Google op verzoek moet beoordelen of bepaalde gegevens van Google moeten worden verwijderd.

> Zie ook Baanbrekend arrest google over privacy

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden