Immateriële schadevergoeding bij smaad

Immateriële schade bestaat uit nadeel dat niet uit vermogensschade bestaat. De wettelijke grondslag voor een vordering van immateriële schade is artikel 6:106 BW. Bij immateriële schadevergoeding na smaad moet u onder andere denken aan reputatieschade; aantasting van de eer en goede naam

Hoogte schadevergoeding bij smaad

De hoogte van de schadevergoeding bij smaad is afhankelijk van de aard en de ernst van de smadelijke uitlatingen, het bereik, de gevolgen en de mate waarin de goede reputatie is geschaad. Vaak wordt de immateriële schadevergoeding berekend door een vergelijking met toegekende schadevergoeding in andere zaken.

Immateriële schadevergoeding in kort geding

In een kort geding wordt over het algemeen geen schadevergoeding toegekend. Alleen als kan worden aangetoond dat een spoedeisend belang bestaat bij een voorschot op de schadevergoeding kan de schadevergoeding bij wijze van voorschot worden gevorderd.
In alle overige gevallen dient een bodemprocedure te worden gestart om de schade vergoed te krijgen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden