Verklaring voor recht bij smaad en laster

In een bodemprocedure kan ook een verklaring voor recht worden gevorderd dat de de uitlatingen als smaad en laster kunnen worden gekwalificeerd. U vraagt dan aan de rechter om te bepalen dat de uitlatingen onrechtmatig zijn geweest.

Verklaring voor recht

Dit soort vorderingen komen niet veel voor bij smaad en laster omdat u in feite niet veel hebt aan een dergelijke verklaring van de rechter. De verklaring voor recht houdt namelijk nog geen verbod in of verplichting om bijvoorbeeld bepaalde uitlatingen te verwijderen. Daarvoor moeten aparte vorderingen worden gedaan.

Verklaring voor recht niet in kort geding

Daarnaast kan een verklaring voor recht niet in kort geding worden gevorderd. Al een behoorlijke tijd geleden heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat een procedure in kort geding zich slechts leent voor het treffen van een ordemaatregel in een spoedeisende situatie en deze niet bedoeld is om de rechtspositie van partijen vast te stellen (HR 2 april 1977, NJ 1977, 361).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden