Straffen voor smaad en laster

Voor u is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat voor soort straf u kunt verwachten bij een eventuele veroordeling wegens smaad of laster. Daarom zullen wij ook bij dit onderwerp kort stilstaan.

Klachtdelict

Om te beginnen is het goed om te weten dat smaad en laster klachtdelicten zijn. Dit betekent dat de officier van justitie alleen wegens smaad of laster mag vervolgen wanneer naast de aangifte ook een formele klacht wordt ingediend waarin de officier van justitie wordt gevraagd om de verdachte te vervolgen. Deze klacht moet binnen 3 maanden na de aangifte zijn ingediend.

> Meer informatie klachtdelicten

Voorlopige hechtenis

Smaad en laster zijn geen feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit betekent voor u dat u NIET in voorarrest kunt worden genomen. U kunt hooguit voor korte duur worden opgehouden voor verhoor. Bereid u wel goed voor op het verhoor en schakel desnoods de deskundige bijstand van een gespecialiseerde advocaat in.

Straffen smaad en laster

De straffen die doorgaans worden opgelegd bij een veroordeling wegens smaad of laster zijn neergelegd in de Richtlijn voor strafvordering smaad(schrift) en lasterlijke aanklacht:

First offender 1x recidive, na 3 - 5jr 1x recidive, binnen 2jr Meermalen recidive
Smaad (mondeling) € 275,00 €   400,00 32 uur werkstraf 44 uur ws of 3 wkn gs
Smaadschrift (schriftelijk) € 350,00 €   500,00 40 uur werkstraf 50 uur ws of 3 wkn gs
Lasterlijke aanklacht € 700,00 € 1000,00 80 uur werkstraf 90 uur ws of 6 wkn gs

Van belang voor het bepalen van de juiste strafmaat kunnen de volgende factoren nog van belang zijn:

  • De aard en ernst van het telastegelegde feit, de klacht of aangifte en de mate waarin iemands eer of goede naam/morele integriteit wordt aangerand of aangetast.
  • Enige dwangmiddelen of politie-inzet bij lasterlijke aanklacht
  • Medeplegen (+ 33%)
  • Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen (+200%)
  • Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Dreigen met vervolging en (gevangenis)straf bij smaad en laster niet toelaatbaar

Strafrechtelijke bestrijding van smaad is niet altijd ontoelaatbaar of disproportioneel wanneer de bescherming van andere fundamentele rechten dan de uitingsvrijheid in het geding is, maar de dreiging met gevangenisstraf wegens smaad gepleegd (door een journalist) in het kader van het publieke debat is in beginsel ongepast, behoudens het uitzonderlijke geval dat er sprake is van aanzetten tot geweldpleging. Het Straatsburgse hof hecht voorts nadrukkelijk betekenis aan de Resolutie 1577 (2007) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa waarin tot onmiddellijke afschaffing van (dreiging met) gevangenisstraf wegens smaad wordt opgeroepen.(37) Het uitgangspunt van het hof in de onderhavige zaak dat in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is, wijkt dan ook af van Straatsburgse normen.

> Meer informatie over de (on)toelaatbaarheid van strafrechtelijke dreiging

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden