Beschuldigd van smaad of laster – verweren tegen smaad en laster

Wordt u beschuldigd van smaad of laster, dan is het belangrijk dat u hier goed verweer tegen voert. Het kan zijn dat de ander civielrechtelijk een procedure start en daarin een verbod vordert om nog langer soortgelijke uitlating. Ook loopt u het risico strafrechtelijk te worden vervolgd. 

Civiel

In het civiele recht kan de ander een procedure starten bij de burgerlijke rechter om de smadelijke uitingen te stoppen en te verwijderen, en mogelijk om een rectificatie te plaatsen. Ook kan de ander een schadevergoeding vorderen. In de meeste gevallen ontvangt u eerst een brief waarin u gesommeerd wordt om de smadelijke uitingen te staken en te verwijderen. Alleen als u niet aan deze sommatie voldoet, zal vervolgens een procedure worden gestart. Meestal gaat het om een kort geding; een spoedprocedure. Het is belangrijk dat u - zo mogelijk - direct al verweer voert tegen iedere beschuldiging van smaad of laster. 

Strafrecht

Het kan zijn dat de ander (tevens) aangifte tegen u heeft gedaan terzake smaad en/of laster. Wanneer de officier van justitie de zaak ernstig genoeg vindt, zal hij in ieder geval opdracht geven voor een verhoor. U zult dan wordt uitgenodigd door de politie om als verdachte van smaad en/of laster te worden gehoord op het politiebureau. Indien er - volgens de officier van justitie - voldoende wettig en overtuigend bewijs bestaat, kan het zijn dat u wordt opgeroepen voor een OM-zitting of dat u direct al een strafbeschikking krijgt aangeboden. In een uiterste geval wordt u gedagvaard om bij de politierechter te verschijnen.

Smaad?

Niet alle uitingen zijn aan te merken als smaad. In veel gevallen weegt de vrijheid van meningsuiting zwaarder en kunnen de uitingen om die reden niet worden aangemerkt als smaad. Laat daarom eerst de uitingen beoordelen door een gespecialiseerde advocaat zodat die voor u kan nagaan of de uitlatingen kunnen worden aangemerkt als smaad. Is dat namelijk wel het geval, dan dient u de uitingen zo spoedig mogelijk te verwijderen en een excuus te maken. Zijn de uitingen niet aan te merken als smaad, dan is het belangrijk dat u direct, in overleg met uw advocaat, de verdediging voorbereid zodat op adequate en gepaste wijze direct verweer wordt gevoerd. Wellicht kan daardoor nog een procedure worden voorkomen. Komt het toch tot een procedure, dan zal de advocaat u uiteraard ook hierin volledig bijstaan en al het mogelijke doen om uw vrijheid van meningsuiting te bewaken.

Advocaat nodig?

Wordt u beschuldigd van smaad of laster en heeft u direct een gespecialiseerde advocaat nodig om u bij te staan in het strafrecht of om verweer te voeren tegen een civiele vordering? Meld dan uw zaak aan via de website. Een van onze advocaten neemt vervolgens binnen 24 uur contact met u op.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden