Verweren smaad en laster

Als uitgangspunt heeft te gelden dat iemand zijn angst mag uiten en misstanden aan de kaak mag stellen, ook als dit kwetsend voor een ander zou zijn, maar dat men daarmee niet zo ver mag gaan dat onwaarheden worden verkondigd of stellingen worden geponeerd die men niet met feiten kan onderbouwen. Naarmate de uitlatingen qua beschuldiging ernstiger worden, mogen er hogere eisen worden gesteld aan de feitelijke onderbouwing van de gedane uitlatingen.

Wanneer u beschuldigd wordt van smaad kunt u de volgende verweren voeren:

Ruimte voor uitlatingen die kwetsen, choqueren of verontrusten

Blijkens vaste rechtspraak van het EHRM moet er in een democratie in beginsel ook ruimte zijn voor uitlatingen die kwetsen, choqueren of verontrusten; in een democratie mag uit het kwetsende karakter van bepaalde uitlatingen niet te snel een rechtvaardiging voor een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting worden afgeleid. Dit geldt – eveneens naar vaste rechtspraak van het EHRM – te meer indien de uitingen politici of bestuurders betreffen.

Alleen verantwoordelijk voor eigen uitlatingen

Iemand is alleen verantwoordelijk voor de uitingen die hij/zij zelf heeft gedaan. Dit impliceert dat gedaagde niet kan worden aangerekend wat derden op de door hem geopende facebookpagina hebben geschreven en dat hij evenmin verantwoordelijk kan worden gehouden voor uitlatingen die journalisten op persoonlijke titel hebben gedaan (ECLI:NL:RBOVE:2014:1417).

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden