Beoordelingskader smaad en laster in media

Wanneer in artikelen en videofragmenten in media uitlatingen worden gedaan die als smaad of laster kunnen worden gekwalificeerd, is de allereerste vraag wie hiervoor verantwoordelijk kan worden gehouden.

Interview

Wanneer iemand slechts is geïnterviewd en in dat kader slechts verslag heeft gedaan van zijn ervaringen, zal dat niet snel als smaad kunnen worden gekwalificeerd:

"Voorzover Verscholen Dorp c.s. bij hun stellingen nog betrekken dat zij grote schade hebben ondervonden van de golf van negatieve publiciteit die er sinds het einde van 2000 is geweest over het zichtbaar worden van de gevolgen van het afschaffen van de Kampeerwet, overweegt de rechtbank dat noch de Belangenvereniging (die toen immers nog niet bestond) noch [gedaagde 2] (die in de onder 1.c aangehaalde artikelen in de Telegraaf van 28 oktober en 4 november 2000 slechts als geïnterviewde verslag van zijn ervaringen heeft gedaan) terzake een initiërende of sturende rol heeft gespeeld. De bedoelde artikelen in de Telegraaf zijn naar het oordeel van de rechtbank gepubliceerd onder de journalistieke verantwoordelijkheid van de krant, waar de Belangenvereniging c.s. buiten staan (Rb Alkmaar, 13 augustus 2003, ECLI:NL:RBALK:2003:AI1806).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden