Geen smaad door politicus

Geplaatst op: 22 juli 2016

Een politicus heeft in het kader van het publieke debat een grote mate van vrijheid om zijn mening te uiten. Dat werd nog eens bevestigd in een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, 9 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3297.

Lees meer >


Geen smaad vanwege politicus

Geplaatst op: 22 juli 2016

In de onderhavige strafzaak dient de vraag beantwoord te worden of het internetbericht op de website Ruiver.nl door verdachte is geplaatst en, indien die vraag bevestigend wordt beantwoord, of zij dit opzettelijk heeft gedaan, of de tekst een beledigend karakter heeft en indien ook die vraag bevestigend wordt beantwoord of deze uitlatingen binnen het kader van het publieke debat al dan niet zijn toegestaan (Rechtbank Roermond, 30 november 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BU6849).

Het bericht dat op de website Ruiver.nl is geplaatst vermeldt geen naam en is ondertekend met ‘een bezorgde burger’. Zoals blijkt uit het dossier heeft [naam], toenmalig redacteur van die website, de naam van verdachte bekend gemaakt. Verdachte heeft hierna een bekennende verklaring afgelegd.

Lees meer >


Beschuldiging nalatigheid is geen smaad

Geplaatst op: 22 juli 2016

Een burgemeester die een brandpreventieambtenaar ervan beschuldigd nalatig te zijn geweest, maakt zich nog niet direct schuldig aan smaad. Het lijkt er wel op dat dit echt een grensgeval is.
Het gaat in deze zaak om een beklag ex artikel 12 Sv. tegen het uitblijven van een vervolging. De strafzaak was voorwaardelijk geseponeerd (Gerechtshof Amsterdam, 3 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:6153).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden