Geen smaad of laster bij cartoon

Geplaatst op: 06 augustus 2016

In de uitspraak van het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 14 juli 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2624 werd een cartoon waarop de advocaat mr. Th. Hiddema stond afgebeeld in de context ‘louche’  niet als smaad of laster aangemerkt. Het hof oordeelt dat het hier gaat om een satirische uiting en dat de lezers van het blad zich dit hebben gerealiseerd en deze uiting met een korreltje zout hebben genomen. Het opschrift (‘Aangifte tegen louche advocaat om boek’) dient nvolgens het hof niet (grammaticaal) te worden gelezen als een zuiver feitelijke bewering. Het is een schets (in trefwoorden) in de vermelde context van de cartoon, waarbij de tekenaar een spottend waardeoordeel geeft over Hiddema als bekende advocaat. Nu de cartoon kort na het verschijnen van het boek en de daarmee verband houdende artikelen in de media is gepubliceerd, is deze context naar het oordeel van het hof voldoende kenbaar geweest voor de lezers van De Ster. Het hof is voorts van oordeel dat het opschrift gelezen dient te worden als inleiding op de strekking (“clou”) van de cartoon, uitgedrukt in de tekening in combinatie met de tekstballon. Deze strekking houdt in dat – naar de mening van de tekenaar mr. Hiddema er als advocaat kennelijk geen moeite mee heeft dat er aangifte tegen hem is gedaan, zolang het publiek maar niet denkt dat hij homo is.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden