Onrechtmatige publicatie

Verwant aan smaad en laster zijn de zaken die gaan over onrechtmatige publicaties.

Onrechtmatig geplaatste foto

In het kader van de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer kan iemand zich op zijn portretrecht (artikel 21 Auteurswet) beroepen. Voorwaarde is wel dat de foto zodanig duidelijk is dat hierop het portret van de persoon goed te zien is. Wanneer de foto is gemaakt zonder medeweten of toestemming kan die persoon zich tegen openbaarmaking verzetten, voor zover hij hierbij een redelijk belang heeft (artikel 21 Auteurswet).

Zie bijv.

  • Foto van moslim bij Schiphol (Rb Amsterdam, 14 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:5786)

Vermelding van volledige naam verdachte

 

Plaatsing van herkenbare foto van verdachte

De beeltenis van zijn gezicht bij een artikel kan inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. Het publiceren van de foto kan op zichzelf staand al onrechtmatig zijn, maar zeker in combinatie met een negatief artikel.

  • Foto van verdachte van misdrijf gepubliceerd in Parool bij artikel dat ook ingaat op privéleven verdachte (Gerechtshof Amsterdam, 20 maart 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9304)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden