Negatieve berichten op internet

Ook negatieve berichten die op internet worden gepubliceerd kunnen onrechtmatig zijn omdat daarmee de eer en goede naam van bijvoorbeeld een persoon of een bedrijf wordt aangetast.

Negatieve berichten op internetoplichting

Een voorbeeld van negatieve berichten is een publicatie van een negatief bericht op de website internetoplichting.nl. Wanneer de kwalificatie internetoplichting niet past bij wat er is gebeurd, bestaat de mogelijkheid om verwijdering van deze berichten te vorderen. Hiertoe kan de eigenaar van de website zelf worden gevorderd om de negatieve berichten te verwijderen, maar ook kan de plaatser van het negatieve bericht civielrechtelijk worden aangesproken om het nodige te doen om de geplaatste berichten te verwijderen en/of de daardoor geleden schade te vergoeden.

zie bijv.

Rechtbank Amsterdam, 12 maart 2009,ECLI:NL:RBAMS:2009:BH7529
Op de website met de naam internetoplichting.nl worden anoniem beschuldigingen geuit tegen een webwinkel. Eigenaar webwinkel vordert verwijdering van de topic op de website waarin de beschuldigingen worden geuit. Voorzieningenrechter oordeelt dat artikel 6:196c, vierde lid, BW niet van toepassing is op de desbetreffende website en dat de websitehouder ten volle aansprakelijk is voor de daarop geuite beschuldigingen. Vordering tot verwijdering van de topic wordt toegewezen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden